Pras.dk

Hvad er en fagforening, og hvad bruges den til?

3f

Fagforeningen hjælper dig i faglige spørgsmål og støtter dig på din arbejdsplads

Først er det vigtigt at skelne mellem en fagforening og en A-kasse. Mange folk blander de to ting sammen, og det er også rigtigt, at A-kasserne tit, men ikke altid, samarbejder med en eller flere fagforeninger, ligesom det er svært at finde en fagforening, der ikke har et samarbejde med en A-kasse. Men en fagforening og en A-kasse er to forskellige ting.

Fagforeningen ordner dine arbejdsvilkår

Helt firkantet kan man sige, at fagforeningen hjælper dig, når du er i arbejde. Mens A-kassen hjælper dig, hvis du mister dit arbejde og bliver arbejdsløs, eller ‘ledig’, som det jo også hedder. Reelt er det lidt mere indviklet, fordi fagforeningerne og A-kasserne normalt samarbejder og overlapper hinanden i deres arbejde. Fagforeninger og A-kasser har til dels samme interesser, nemlig at deres medlemmer er i arbejde og trives med deres arbejde. Så både fagforening og A-kasse hjælper dig, hvis du bliver arbejdsløs.

Fagforening og A-kasse er frivilligt

Det er ikke obligatorisk i Danmark at være medlem af hverken en fagforening eller en A-kasse. Du vælger selv, og du kan vælge kun at være medlem af en A-kasse, eller kun at være medlem af en fagforening, eller at være medlem af begge dele. Og du vælger selv hvilken A-kasse eller fagforening, du vil være medlem af.

Der skal betales kontingent

Hvilken fagforening og/eller A-kasse skal du så vælge? Ja, det kommer an på flere ting, blandt andet prisen. For det koster noget i kontingent at være medlem af såvel A-kasse som fagforening, og priserne varierer meget. Men foruden prisen er det vigtigt at tænke på, at både fagforeningen og A-kassen er dine venner.

A-kassen udbetaler dagpenge

A-kassen eksisterer først og fremmest for at udbetale dagpenge ved ledighed. Hvis du mister dit arbejde, kan du få dagpenge fra din A-kasse, hvis du altså er medlem af en A-kasse. A-kassen udbetaler dagpenge ved ledighed, og det er også A-kassens opgave at sørge for, du kommer i arbejde igen. Samtidig forsøger A-kassen at forebygge ledighed, fordi det er bedst for alle, at du er i arbejde, både for dig og for samfundet.

A-kassen hjælper dig i job igen

Derfor arbejder A-kasserne blandt andet med at guide deres medlemmer, både mens de er studerende, og når de er kommet i arbejde. På den måde håber A-kasserne at kunne få medlemmerne i arbejde, straks de er nyuddannede, og derefter at fastholde medlemmerne i arbejde, gerne med et gennemtænkt karriereforløb. Så undgår man nemlig ledighed og udbetaling af dagpenge. Til fordel for alle.

Fagforeningen skaber gode arbejdsbetingelser

På samme måde er fagforeningerne interesserede i, at deres medlemmer er i arbejde, og at det går godt på arbejdspladserne. Fagforeninger koncentrerer sig derfor om at skabe de bedst mulige betingelser for deres medlemmer ude på landets arbejdspladser. Sådan at medlemmerne trives med deres arbejde, og sådan at arbejdspladsen fungerer bedst muligt. Derfor er det især fagforeningens opgave at forhandle med arbejdsgiveren, så de ansatte kan få gode arbejdsforhold, en god løn, ferie, sygedagpenge og så videre.

Fagforeninger repræsenterer bestemte fagområder

Når det hedder en ‘fag’-forening, er det, fordi hver fagforening repræsenterer et bestemt fag og varetager lønarbejdernes interesser inden for netop dét fag. Medlemmerne inden for et bestemt ‘fag’ har altså ‘forenet’ sig og er samlet i en ‘fagforening’. Når du skal vælge fagforening, er det derfor nødvendigt, at du vælger en fagforening, der faktisk har med dit fag at gøre, altså med det arbejde, du udfører.

Fagforeningen 3F er en af de største

Det siger sig selv, at hvis du er kok, nytter det ikke at melde dig ind i tandlægernes fagforening. Du må kigge efter den fagforening, der bedst repræsenterer dit fag, eller dit faglige område. Mange fag kan være samlet i samme fagforening, fordi de forskellige ansatte grundlæggende har de samme interesser. Et eksempel kan være fagforeningen kaldet 3F, der har flere end 250.000 medlemmer fordelt på 6 forskellige fagområder:

  1. Industri, ca. 90.000 medlemmer
  2. Bygge og anlæg, knap 60.000 medlemmer
  3. Transport, ca. 50.000 medlemmer
  4. Offentlige sektor, knap 35.000 medlemmer
  5. Hotel, restauration, privat service, knap 26.000 medlemmer
  6. Den Grønne Gruppe, ca. 12.000 medlemmer